Jan Lebbink is burgemeester van de gemeente Slochteren, een van de grotere gemeentes in het Groningse buitengebied. Hij beheert onder meer de portefeuilles ruimtelijke ordening, toerisme en recreatie en landbouw. Vanuit die invalshoeken is hij nauw betrokken bij één van de grootste natuurontwikkelingsprojecten in Groningen: de Ecologische Hoofdstructuur in het Duurswoldgebied. Lebbink is al sinds zijn achttiende in dienst van verschillende gemeentes, ooit begonnen als jongste bediende, als ambtenaar opgeklommen tot gemeentesecretaris van Meppel. Volgend jaar gaat hij, na veertien jaar burgemeesterschap, met pensioen.

‘Het idee voor natuurontwikkeling in Duurswold speelt al jaren. Het huidige plan voor dat gebied is een uitvloeisel van het Keuningcongres, waar het eerste plan voor de ontwikkeling van landbouwgrond tot natuurgebied aan de orde kwam. Vanuit de kritiek op dat eerste ontwerp is toen een aantal nieuwe ontwerpen gemaakt. Wij zijn nu bezig met ideeënvorming op basis van het ontwerp van H+N+S landschapsarchitecten uit Utrecht.’

Argwaan
‘Mensen worden over het algemeen onzeker van veranderingen in hun omgeving, zeker als die zich afspelen op een schaal als in onze gemeente. De inwoners werden zenuwachtig en argwanend van de plannen om natuur aan te leggen op hun landbouwgrond. Het plan ontstond in een tijd dat het erg slecht ging met de landbouw in Midden-Groningen. Veel boeren voerden een…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.