Harry Ferwerda is als bewoner van Stitswerd betrokken bij de dorpsbelangenbehartiging van dit Groningse dorp. Daarnaast is hij bestuurslid van de Stichting Natuur en Landschap Eemsmond en omgeving. De stichting is opgericht naar aanleiding van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied dat door de gemeente Eemsmond werd opgesteld. In het bestemmingsplan kreeg het wierdenlandschap voor het overgrote deel een agrarische functie. Volgens Ferwerda worden wonen en cultuurhistorie hiermee op een schrikbarende manier veronachtzaamd. Gebrek aan visie op het platteland is de voornaamste oorzaak, aldus Ferwerda. Het bestemmingsplan ligt inmiddels bij de Raad van State. De stichting gaat door met het controleren van de activiteiten van de gemeente en het aandragen van alternatieven voor gemeentelijke plannen.

‘In de gemeente Eemsmond wordt alles, wat met de cultuurgeschiedenis van het landschap te maken heeft, door het bestuur als lastige onzin van tafel geveegd. De landbouw gaat boven alles. De boerenstand heeft grote steun binnen de raad en de ambtenarij. In die zin leven we hier in de jaren vijftig. Het bestemmingsplan met zijn agrarische monocultuur stuit op grote weerstand bij heel veel groepen. Ik denk dat het beter is om landschapsbeleid in een structuurvisie te formuleren, als aanvulling op het juridische bestemmingsplan. Zo kan je een meer omvattende visie op het landschap en het gebruik ervan realiseren.’

Landschap boven landbouw
‘De landbouw is het grootste probleem van de regio. In het Provinciaal Omgevingsplan wil de provincie naar een nog grootschaliger landbouw. Maar ik den…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.