‘Boeren staan op de wereldmarkt,zegt de Europese Unie. Dat wil zeggen: we moeten concurreren met de grootschalige landbouw in Noord-Amerika én de lage-lonenlanden in de Derde Wereld. Dat redden we niet. Die concurrentie is een ernstige bedreiging voor de landbouw. Een tweede bedreiging is de toenemende aandacht voor het milieu. We moeten ons aan steeds meer regels houden. Dat lijkt een fuik.’
‘Wij boeren zouden ons moeten realiseren dat het cultuurlandschap vorm heeft gekregen door agrarische activiteiten. De patronen van houtwallen,sloten,poelen,singels en boerenerven zijn er gekomen door de landbouw. Als we het cultuurlandschap willen beheren, ligt daar een taak,en dus een kans voor de boeren. We zijn ons onvoldoende bewust van wat we onder ons hebben. Twee miljoen hectare – in potent…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts € 45 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.