Harm Westers is boer in Hornhuizen,maar ook: pionier op het gebied van agrarisch natuurbeheer. Noord-Groningen is het oudste cultuurlandschap van Nederland. Het wordt voor negentig procent beheerd door boeren. Westers ziet in dit gegeven nieuwe kansen voor de Groningse boer. Over boeren op de wereldmarkt,en landschap als boerenproduct.

‘Boeren staan op de wereldmarkt,zegt de Europese Unie. Dat wil zeggen: we moeten concurreren met de grootschalige landbouw in Noord-Amerika én de lage-lonenlanden in de Derde Wereld. Dat redden we niet. Die concurrentie is een ernstige bedreiging voor de landbouw. Een tweede bedreiging is de toenemende aandacht voor het milieu. We moeten ons aan steeds meer regels houden. Dat lijkt een fuik.’
‘Wij boeren zouden ons moeten realiseren dat het cultuurlandschap vorm heeft gekregen door agrarische activiteiten. De patronen van houtwallen,sloten,poelen,singels en boerenerven zijn er gekomen door de landbouw. Als we het cultuurlandschap willen beheren, ligt daar een taak,en dus een kans voor de boeren. We zijn ons onvoldoende bewust van wat we onder ons hebben. Twee miljoen hectare – in potent…