De zichtlocatie Tynaarlo tussen het Noord-Willemskanaal en de A28 is veel mensen een doorn in het oog. Het bedrijventerreintje is min of meer toevallig begonnen aan de rand van de es van Tynaarlo en doorgegroeid tot op het hoogste punt in de wijde omgeving - een sluipend proces, dat al jaren duurt. Twee artikelen in Noorderbreedte waren voor bewonersverenigingen en de ondernemers op het terrein aanleiding om een nieuwe aanpak te ontwikkelen. Een industriële ingreep, die nauwelijks gepland is, moet achteraf worden verankerd in het Drentse landschap. Plannen zijn in ontwikkeling. Landschapsarchitect Lodewijk van Nieuwenhuijze van bureau H+N+S is de ontwerper van het plan. Hij vertelt over de geplande tweede oplevering van het terrein.

‘Het is een ingewikkeld proces, waarin heel veel partijen deelnemen. We hebben eerst een inventarisatie gemaakt van de wensen van de verschillende groeperingen. Daaruit bleek dat de bewoners vooral iets wilden doen aan de gevaarlijke verkeerssituatie op de weg tussen Vries en Tynaarlo. De Boermarke Tynaarlo richtte zich met name op de slechte inpassing van het bedrijventerrein in het landschap. En de ondernemers hadden, zeker na die artikelen in Noorderbreedte, een imagoprobleem. Maar ze wilden natuurlijk wel die zichtbaarheid vanaf de A28 houden. Wij hebben al die wensen verzameld, en daarna alle partijen met elkaars wensen geconfronteerd. Zo kwamen we tot een programma.’

Een ijl bos
‘Toen zijn we gaan ontwerpen. Eerst werden we geconfronteerd met een aantal omstandigheden die niet …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.