Hans van der Cammen is directeur Ruimtelijk Onderzoek en Planontwikkeling bij de Rijkplanologische Dienst (RPD). De RPD is onderdeel van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Van der Cammen is planoloog, en werkte eerder bij TNO en de Universiteit van Amsterdam. Onder zijn leiding wordt gewerkt aan de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, die dit najaar zal verschijnen.

‘In de vakwereld en de media wordt de discussie over de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening volop gevoerd. Meer dan eerdere nota’s wordt de Vijfde Nota opgesteld in een open proces. We hebben een uitgebreid communicatiecircuit opgezet, waarin maatschappelijke organisaties uit het hele land worden betrokken. Minister Pronk wisselt in verschillende rondes met lokale bestuurders van gedachten. We roepen ook burgers op om mee te praten, onder andere via internet. Over de uitgangspunten voor de Vijfde Nota zijn we dus nog steeds in gesprek.’

Geen verrassingen
‘Al veertig jaar verschijnt in Nederland om de tien jaar een nota over de ruimtelijke ordening. Inmiddels zijn we aangeland bij de vijfde. In alle vorige nota’s is de noodzaak benadrukt de verstedelijking te bundelen en het plat…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.