Hans Polman is wethouder van de gemeente Aa en Hunze. Hij beheert onder andere de portefeuilles Volkshuisvesting en (een deel van) Ruimtelijke Ordening. Aa en Hunze ontstond twee jaar geleden door samenvoeging van Gieten, Gasselte, Anloo en Borger. De gemeente heeft 25.000 inwoners. We praten met Polman over zijn visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Aa en Hunze, dat gedeeltelijk gelegen is in het Hunzedal en de Veenkoloniën. Ook staan we stil bij de studie van Sylvia Karres 'Spannend wonen in de Veenkoloniën'. De studie maakt deel uit van 'Ontspannen wonen'. Sylvia Karres schetst hoe het Hunzedal en de Veenkoloniën kunnen worden gerevitaliseerd door de aanleg van landgoederen, grootschalige natuurontwikkeling en waterwinning en nieuwe bebouwingslinten. In 'Ontspannen wonen' staan drie studies naar typen cataloguswoningen voor de Veenkoloniën. Ook deze komen in ons gesprek aan de orde.

Raakvlakken met Hunzeproject
‘De studie van Karres vertoont veel raakvlakken met ons Hunzeproject. Dit project voorziet in een geleidelijke transformatie van de Veenkoloniën en het Hunzedal. We willen in het Hunzedal de natuur de ruimte geven op die gronden die voor de landbouw niet meer van primair belang zijn. De gekanaliseerde Hunze moet weer gaan meanderen. Daar zullen natuur en landschap sterk van profiteren en dat moet kansen bieden voor toerisme. Daarnaast willen we de verstedelijking van de Hondsrug afleiden, naar de Veenkoloniën. De Veenkoloniën zijn altijd een zorgenkind geweest. Het goede van het Hunzeproject is dat de nadruk komt te liggen op een verandering in positieve richting, waarbij we gebruik maken van de potenties van de streek. Er is veel te lang gedaan alsof het ge…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.