Het plan 'Pink is beautiful' wil het Noord-Nederlandse landschap behouden door het te vullen met grootschalige agrarische bedrijven. Deze strategie wordt uitgewerkt voor de varkenssector. 'Pink is beautiful' ziet een totaal geïndustrialiseerde varkenssector ontstaan, waarbij het productieproces zoveel mogelijk in één bedrijvencomplex wordt gerealiseerd. Op deze manier kan de identiteit van het open landschap op een economisch rendabele manier worden gehandhaafd. 'Niet het lege programma, maar het agrarische programma kan in het noorden van Nederland een garantie zijn voor lege groene gebieden', aldus de opstellers van het plan. 'Een garantie die zonder programma moeilijk te geven is, daar er voor een leeg programma geen financier te vinden zal zijn. Een garantie die zoals hierboven is aangegeven is van groot belang bij het streven naar een - ook op lange termijn - gedifferentieerd milieu.' In de woorden van de opstellers is hun plan 'een programma voor leegte in plaats van een leeg programma.'

We praten over ‘Pink is beautiful’ met Joop Broertjens, adjunct-secretaris van de Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie (NLTO). De NLTO is een belangenvereniging voor boeren en tuinders in Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland. De organisatie telt 20.000 leden. Zeventig procent van de boeren is lid. Het NLTO vertegenwoordigt zijn leden in discussies met de overheid, maar komt ook op andere manieren voor hun belangen op. Bijvoorbeeld door innovatieve projecten voor de promotie van streekeigen producten en projecten voor landbouw en recreatie. Het NLTO heeft zusterorganisaties in heel Nederland. Deze organisaties worden op nationale schaal vertegenwoordigd door LTO Nederland.

Nadelen van schaalvergroting
‘De boeren in Nederland zijn zich ervan bewust dat ze in toenemende mate m…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.