Stadsvernieuwing
Als veel architecten van zijn generatie begon De Wit als ontwerper van sociale woningbouw in de naoorlogse wijken: ‘Als je naar de stadsuitbreidingen van na de oorlog kijkt, kan je concluderen dat één aspect zeer veel aandacht heeft gekregen: er moesten snel veel woningen worden gebouwd. Later, in de jaren zestig en zeventig, raakte ik nauw betrokken bij de stadsvernieuwing. En de stadsvernieuwing had een tot dan toe ongekende sociale dimensie. Het was een proces dat door de mensen in de uitvoerende organisaties vanuit het niets geleerd moest worden. Want in de stadsvernieuwing had je met bewoners te maken. Dat was je als architect of projectleider niet gewend.
In de stadsvernieuwing zag ik dat economische, sociale, culturele en bestuurlijke processen hun neerslag krege…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts € 45 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.