Een jaar geleden werd de Regiovisie Groningen-Assen 2030 gepresenteerd als integrale toekomstvisie voor een van de belangrijkste kerngebieden van Noord-Nederland. Een laatste bijdrage van de gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening in de provincie Groningen en voorzitter van de stuurgroep Regiovisie Groningen-Assen 2030.