In de jaren 1874-1914 gonsde het van de activiteiten in Groningen. Op 11 maart van het eerstgenoemde jaar bereikte de Martinistad vanuit Den Haag het vreugdevolle bericht dat de eeuwenoude, inmiddels knellende vesting met zijn zeventien dwingers mocht worden ontmanteld. Groningen kon nu definitief zijn oude jas weggooien en een nieuwe tijd binnentreden, zich uitbreiden en de infrastructuur aanpassen aan de eisen van een moderne tijd. De bekende Baedeker reisgids deed dit iets te voortvarend.