Jan Kleine is planoloog. Ooit was hij ambtenaar bij de provincie Groningen, waar hij zich bezighield met de leefbaarheid van het Oldambt. Tegenwoordig houdt hij zich in een andere functie bezig met het buitengebied. Hij werkt als freelance-projectmanager aan de Blauwe Stad, een project waarin overheden en particuliere partijen samenwerken aan het realiseren van een water- en woongebied van 2000 hectare in Oost-Groningen. Jan Kleine heeft de dagelijkse leiding over het projectbureau. Over de uitvoering van de Blauwe Stad.

‘De Blauwe Stad is een zeer gecompliceerd planproces. Wij werken samen met de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten, de waterschappen, de provincie en de Ministeries van VROM en LNV. En dan heb je nog de private partijen. Je zit met heel veel mensen aan tafel. Het projectbureau is opgericht om deze processen te coördineren. Onze opgave is om mensen gemotiveerd te houden. We zijn nu bezig met het inrichtingsplan voor de Blauwe Stad. Dat wordt gemaakt door Bakker en Bleeker, een bureau voor landschapsarchitectuur uit Amsterdam. Het plan is bijna klaar.’

Impuls
‘De Blauwe Stad moet het oosten van Groningen een flinke impuls geven. Want het gaat niet goed in het Oldambt. Het gebied staat zwaar onder druk. De landbouw en de industrie hebben veel van hun betekenis verloren. Veel koo…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.