‘Identiteit is een complex begrip. De identiteit van een landschap of een plek bestaat uit een drietal componenten. Je hebt de fysieke omgeving: hoe ziet zo’n plek eruit. Dan heb je de activiteiten van de mensen die er wonen of werken,en die hun sporen nalaten in het landschap. En als derde element heb je de betekenis die mensen aan het landschap geven,de binding die ze voelen met het land. Van die drie componenten,vorm,gebruik en betekenis,is de laatste natuurlijk de meest subjectieve categorie. De betekenis die een landschap heeft voor mensen,is moeilijk te vatten. Toch wilde ik in mijn onderzoek naar identiteit verder gaan dan alleen kijken naar de fysieke omgeving.’
‘Ik heb voor drie mogelijk nieuwe functies,windturbines,kassen en productiebos,een aantal ontwerpen gemaakt. Eén ontwe…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts € 45 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.