'Eene bloeijende en bevolkte landstreek moet het geweest zijn, welke te gronde is gegaan,' zo wordt de Dollard beschreven in het gelijknamige en voortreffelijke werk van G.A. Stratingh en G.A. Venema uit 1855. Hiermee wordt niet alleen het gebied van de huidige Dollard bedoeld, maar het hele gebied dat overstroomd werd en met een laag klei bedekt. Een onderzoek naar de middeleeuwse ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van dit welvarende veengebied is gedaan door archeoloog Jan Molema van de Rijksuniversiteit Groningen.
Trefwoorden