Een grens is een vaste markering, een scheidingslijn in het landschap, door de natuur opgelegd of door mensen vastgesteld. Dat een grens vooral in het laatste geval een relatief gegeven is, bewijst de geschiedenis van de gemeente Anloo. Inmiddels is dit de voormaligegemeente Anloo, want sinds 1 januari van dit jaar behoren de dertien dorpen tot de gemeente Hunze en Aa. Naar aanleiding van deze gemeentelijke herindeling verscheen vorig jaar het boekwerk Anno Anloo, een 'documentaire' over de ontwikkeling van de gemeente Anloo. De auteur is freelance tekstschrijfster.