In 1973 kwam hij als stedenbouwkundige bij de afdeling Stedenbouw van de Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting van de gemeente Groningen. We hebben het over Maarten Schmitt. Een gesprek met een aimabele en integere ontwerper.