Bestaat er Amsterdamse School buiten Amsterdam? Dit was de vraag en de titel van het colloquium dat op 13 juli 1997 in het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) te Rotterdam georganiseerd werd. Aanleiding voor dit colloquium vormde de tentoonstelling Michel de Klerk, bouwmeester en tekenaar van de Amsterdamse School, 1884-1923, die op dat moment in het NAi te zien was.