De terp van Hogebeintum, in het noorden van Friesland gelegen ten oosten van Ferwerd, behoort tot de zogeheten radiairverkavelde terpen. De boerderijen en de huizen staan bij dit type terp straalsgewijs gegroepeerd naar het centrum van de terp.