Wie van Groningen naar Dorkwerd fietst langs het Van Starkenborghkanaal, merkt het al: hier gaat iets grootscheeps gebeuren. Het kanaal wordt 'opgewaardeerd', zoals dat in bestuurlijke of ambtelijke termen heet.
Trefwoorden