Ontwikkelingen op het gebied van verstedelijking, industrie en landschap leggen beslag op de beschikbare ruimte. En die ruimte is schaars. In het buitengebied van alle twaalf Drentse gemeenten probeert Landschapsbeheer Drenthe als intermediair tussen particulier en overheid een bijdrage te leverern aan het creeren van harmonie.