De gemeente Eemsmond is de hoeder van de Eemshaven. Ze bewaakt de poorten van de havenplaats waar de economische rijkdommen meer of minder snel binnenstromen. Toch bezit de gemeente nog een andere schat van grote waarde, waarop maar weinig andere gemeente spraak kunnen maken. Het buitengebied van de gemeente Eemsmond omvat de voormalige Fivelboezem, een oud cultuurlandschap van bijzondere waarde.