Traditioneel wordt de eerste dijkbouw in het Noord-Nederlands kustgebied geplaatst in de tieniU' of rlfde eeuw. Opgravingen in het Friese Dongjum en Wijnaldum maken echter duidelijk dat al in de tweede eeuw op bescheiden schaal dijken werden aangelegd.