Velen zijn betrokken bij het waterbeheer. Vooral in het extreem natte jaar 1998 heeft het waterbeheer volop in de belangstelling gestaan. Hoe moet het nu verder? Er ontstaan nieuwe mogelijkheden door de boeren een actieve rol te geven in het waterbeheer en het natuurbeheer, aldus Ir. M.J. Smit, voorzitter van de Milieufederatie Drenthe.

Een veel gehoorde uitspraak als er over waterbeheer wordt gesproken is: Nederland verdroogt en daarom moeten we meer aan vernatting gaan doen. Ook in het natte jaar 1998? Een record is gebroken. De hoeveelheid neerslag tot en met november zorgde er al voor dat 1998 tot nu toe het natste jaar van deze eeuw is. En de kans lijkt groot dat 1998 daarmee het natste jaar van deze eeuw wordt. Of krijgen we nog meer natte jaren? Het KNMI voorspelt voor Nederland minder koude winters, langere hittegolven in de zomer en een toename van de neerslag met 3% tot 2050 en met 6% tot 2100. Rijkswaterstaat gaat uit van een zeespiegelstijging van 25 cm in 2050 en van 60 cm in 2100. Bovendien hebben we in Noord-Nederland nog te maken met bodemdaling. Dit betekent dat het spuien van water op de Waddenzee moe…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.