In 1999 worden zes personen gevraagd om hun keuze voor het mooiste gebouw in Noord-Nederland te benoemen en te beschrijven. Ditmaal architectenbureau Holvast en Van Woerden.

Villa aan de Goeman Borgesiuslaan 157 te Groningen

Dan van Woerden is geboren in Soest en Flip Holvast in Zwolle. Hoewel ze in dezelfde periode in Delft gestudeerd hebben, kennen ze elkaar van het architectenbureau Sterenberg uit Ter Apel. Toen het met dit bureau bergafwaarts ging, hebben ze besloten samen te werken.
In 1990 verscheen de Architectuurgids van de gemeente Groningen, samengesteld door Johan van de Beek op initiatief van de SMAG, Stichting Moderne Architectuur Groningen. Er werden hiervoor onder meer de architecten die aangesloten waren bij de Bond van Nederlandse Architecten (BNA), gevraagd om hun keuze van mooiste gebouwen in de gemeente Groningen aan te melden. Ook toen hadden Dan van Woerden en Flip Holvast deze villa als nummer 1 op hun lijst staan.

De villa is ont…