Hoe moet onze provincie zich in de komende jaren ontwikkelen? Deze vraag heeft het provinciaal bestuur de afgelopen maanden onder het motto 'Kom maar op... voor de toekomst van Groningen' aan de inwoners van de provincie voorgelegd. Sluitstuk van deze eerste oriënterende fase vormde het Statendebat van 17 december 1998. Jos Huis in 't Veld en Alje van Bolhuis werkzaam bij de Dienst Ruimte en Milieu noteerden de belangrijkste uitkomsten van het Statendebat.

Met de campagne Kom maar op… voor de toekomst van Groningen riep het provinciaal bestuur de inwoners via de media op hun stem te laten horen. Advertenties met prikkelende stellingen en tv-spotjes moesten de burger uitdagen om aan de discussie deel te nemen. De aftrap voor de discussie werd gegeven met een brochure waarin een zestal discussiethema’s werd belicht: wonen, werken, mobiliteit, Eemshaven, Lauwersland en Veenkoloniën. De belangstelling was overweldigend. Levendige discussies in volle zalen tijdens acht regionale toekomstavonden en een slotmanifestatie in het provinciehuis toonden aan dat de inwoners van Groningen sterk betrokken zijn bij het wel en wee van hun provincie. Daarnaast maakte een groot aantal burgers en organisaties gebruik van de gelegenheid om schriftelijk hun …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.