Ten noordwesten van Leeuwarden strekt zich het landschap uit van de voormalige Middelzee. Juist daar, op de grens van het bedijkingenlandschap en Westergo, worden vele snode plannen gesmeed die een grote aanslag plegen op het gebied.

De voormalige westoever van de Middelzee, die zich uitstrekte van het huidige Bozum, via Boksum en Marssum richting Wier, kent een zowel regelmatige als onregelmatige blokverkaveling. Noorderbreedte-redacteur Meindert Schroor, tevens auteur van het boek ‘De wereld van het Friese Landschap’, noemt deze verkaveling een ‘poffertjesstructuur’. De belangrijkste bedijkingen van de Middelzeeboezem vonden plaats in de zestiende eeuw; hiervan zijn de regelmatige blokken te herkennen, een geplande aanpak dus.
Al veel eerder ontstonden de ‘Nieuwlanden’ rond Beetgum, Beetgumermolen en Engelum, waar zich ooit de hoofdgeul van de Middelzee naar het wad toe heeft geslingerd. Hier verbreedde zich de Middelzee tot een trechter waarbinnen kwelders als opwassen ontstonden. Deze buitendijks aangeslibde lan…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.