Een van de fraaiste en grootste radiaire wierdendorpen van Groningen is Middelstum, in het hart van het Groninger Hogeland. Een middelpunt is Middelstum zeker, al was het alleen al vanwege de zich hier kruisende verkeerswegen. Volgens plannen van het provinciaal bestuur moeten hier zelfs nog wegen aan worden toegevoegd. Het zal landschappelijk nogal ingrijpend zijn.

De dorpswierde van Middelstum bestaat eigenlijk uit meerdere huiswierden, met een radiaire structuur. Van oudsher loopt hier al een ringweg (ossenweg) omheen. Vanaf 600 voor Christus vindt hier bewoning plaats op de kwelderwal. Door voortdurende overstromingen zijn de woonplaatsen steeds verder opgehoogd. Toornwerd, waarvan de radiaire uitleg nu nog steeds prachtig in het landschap zichtbaar is, Middelstum en Westerwijtwerd vormen zo’n reeks van wierden die de oudste kustlijn van Groningen volgt en deze in het landschap zichtbaar houdt. Middelstum ligt vanaf de dertiende eeuw binnen de eerste zeedijk die Groningen in zijn geheel beschermde. Deze is door nijvere monnikenhanden aangelegd in een tracé vanaf het Marne-eiland, via Westernieland-Den Andel, over Warffum en Usquert en dan via M…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.