Aan het Muntendammerdiep, tussen Zuidbroek en Muntendam, liggen de buurten Tussenloegen (Tussenlougen) en Tussenklappen. Tussenloegen, een buurt direct ten zuiden van Zuidbroek, ligt tussen de beide lougen (dorpen) Zuidbroek en Muntendam. De buurt Tussenklappen ligt ten zuiden van Tussenloegen en dankt zijn naam vermoedelijk aan het feit dat het tussen klappen (ophaalbruggen) gelegen was. De auteur is medewerker van de afdeling Ruimte en Milieu van de provincie Groningen.

Het afwateringsgebied dat ten oosten van het Muntendammer- en Meedenerdiep is gelegen, maakte tot 1967 deel uit van het waterschap De Munte (1883-1967). Door de aanleg van het A.G. Wildervanckkanaal, eind jaren vijftig, is het afwateringsgebied van De Munte doorsneden. De naam van de polder die daardoor ontstond, is ontleend aan de buurt Tussenklappen, ‘De Tussenklappenpolder’. Deze polder ligt ingeklemd tussen het A.G. Wildervanckkanaal, het Winschoterdiep en het Muntendammer- en Meedenerdiep.

Hoogwater
In de weken voorafgaande aan de hoogwatercrisis is ook de provincie Groningen getroffen door overvloedige regenval. Als gevolg hiervan waren de Groninger gronden volledig verzadigd, waardoor de beschikbare berging in de grond minimaal was. De extreme neerslag op 27 en 28 oktober 1998…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.