Sommige mensen kunnen het zich nauwelijks voorstellen maar naar aanleiding van een wetenschappelijk rapport van de archeologe M.J.M. de Wit is komen vast te staan dat er 2200 jaar geleden al sprake was van tijdelijke bewoning op de wierde Eenrum. In lente en zomer vielen de kwelders droog en werd er vee geweid. De mensen verbleven uiteraard bij hun vee en bouwden tijdelijke onderkomens voor zichzelf. Archeologische vondsten uit die tijd, waaronder streepbandaardewerk dat zich nu bevindt in het Groninger Museum, onderstrepen deze conclusie. Naar aanleiding van dit rapport is het jaar 1999 uitgeroepen tot een feest- en gedenkjaar voor het dorp Eenrum. Om aan dit jaar vorm en inhoud te geven, is de stichting Ainrom nait van Guster opgericht. De auteur is lid an de PR- commissie van deze stichting.

Het feestjaar is op 1 januari gestart met de uitgifte van de munt Oagt, die het gehele jaar in Eenrum een gegarandeerd betaalmiddel is. Oagt is de hoofdfiguur uit een bekende Eenrumer legende. Volgens deze legende was Oagt gezond maar arm. Om zich een stuk grond te verwerven moest zij als tegenprestatie ‘spierlieke noakend’ door de kerk rennen. Aldus geschiedde; Oagt rende naakt door de kerk en volgens de legende sloeg zij zich daarbij op de borst en het achterwerk, zeggende in onvervalst Gronings: ‘Van veuren Oagt, van achtern Oagt, en ’t haile Aindrommer Oagt is van Oagt!’ Het stuk land heet tot op de dag van vandaag ’t Oagt. De afbeelding op de munt is enigszins pikant te noemen, in de sfeer van de legende.

Geschiedenis op schrift

In mei geeft de stichting een gedenkboek uit met een overzicht van de geschiedenis van Eenrum. De ontwikkeling die de wierde heeft doorgemaakt, zal in al haar facetten uitgebreid worden belicht en uitgediept. Het eerste hoofdstuk gaat over de permanente bewoning tot 1594 en wordt geschreven door de archeologe De Wit. Ook de historicus Y. Botke verleent zijn medewerking aan het ruim geïllustreerde boek.

Historisch openluchtspel

Op 27 maart en op 22 en 29 mei vindt er in Eenrum een historisch openluchtspel plaats dat gespeeld wordt op diverse locaties in het dorp. Het publiek wordt actief bij het spel betrokken. In vogelvlucht nemen de spelers het publiek mee op een tocht door de historie van de wierde Eenrum, vanaf de oertijd tot in de toekomst. In het spel komen voor Eenrum bekende en belangrijke figuren voor. De sfeerbepalende decors zijn ontworpen door de bekende kunstenaars Jan Steen en Gerard Koster. In totaal werken er zo’n 220 vrijwilligers mee aan de realisatie van deze gebeurtenis.

Plattelandscultuur

Tijdens de traditionele Hemelvaartsmarkt op 13 mei wordt rond de toren, vanaf 9.00 uur, door een professionele groep de sfeer van en de activiteiten op een Middeleeuwse markt weergegeven. Van 11 t/m 20 juni valt er in een grote feesttent nog veel meer te beleven in Eenrum. Zo organiseert Ainrom nait van Guster op 11 juni een Ainrom, nait of the Proms. Op 12 juni vindt de grote Dorpsreünie plaats waarvoor zich inmiddels ruim 700 personen hebben opgegeven. Tot slot kunnen fanfare- en harmoniekorpsen uit de provincie hun hart ophalen tijdens het Nostalgisch Muziekfestival, op 16 oktober. Een stukje plattelandscultuur van de eerste orde.

Het ruim geïllustreerde gedenkboekboek is voor ( 49,50 gulden) te bestellen is bij de Stichting Ainrom nait van Guster, Postbus 22, 9967 ZG Eenrum.