De Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) heeft het plan opgevat om in een deel van het Hunzedal, de Breevenen, 3,5 miljoen kubieke meter grondwater per jaar te gaan winnen. De WMD wil ter plaatse van de grondwaterwinning het gebied vernatten zodat daar natte natuur kan worden ontwikkeld. De indruk wordt gewekt dat deze vernatting de verdroging die de grondwaterwinning zal veroorzaken, zal compenseren. Voor het verkrijgen van de benodigde grondwaterwinvergunning van de provincie heeft de WMD een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. De Milieugroep Aa en Hunze vraagt zich af of de plannen van de WMD echt wel zo gunstig zijn voor natuur en milieu en of het misschien ook anders kan. De auteurs, leden van de Milieugroep plaatsen kanttekeningen bij de reikwijdte van het MER.

Een aantal jaren geleden heeft de WMD vergunning van de provincie gekregen om 4,9 miljoen kubieke meter grondwater per jaar te winnen in een deel van het Hunzedal, namelijk ten oosten van Annen bij de Bulten. Inmiddels heeft de WMD laten weten dat zij nog eens 3,9 miljoen kubieke meter water per jaar wil winnen bij de Breevenen, enige kilometers zuidelijker, bij Eext. Het gaat om grondwater dat op grote diepte zal worden gewonnen, zo’n veertig tot vijftig meter onder het maaiveld. Het is reeds lang bekend dat het oppompen van zulke hoeveelheden diep grondwater grote effecten heeft op de grondwaterstromingen in de ondergrond, zowel in de directe omgeving als op grote afstand, met als gevolg dat tot in de wijde omtrek verlaging van de grondwaterstand en dus verdroging optreedt. Vooral de …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.