In de serie over de mooiste gebouwen van Noord-Nederland, financieel mogelijk gemaakt door architectenbureau Holvast en Woerden, is deze keer Ab Timmermans aan zet. Ir. J.A.F.A. Timmermans heeft bouwkunde gestudeerd in Delft. Daarna was hij 12 jaar projectleider stedenbouw bij de Rijksdienst Monumentenzorg voor Noord-Nederland en vervolgens 12 jaar wethouder ruimtelijke ordening en volkshuisvesting voor de PvdA in Leeuwarden. Sinds 1998 is Ab Timmermans directeur van Hûs & Hiem, het bureau voor welstandsadvisering en monumentenzorg in Friesland.

Bij de Rijksdienst Monumentenzorg leerde Timmermans alle gebouwen in Noord-Nederland kennen, vooral de oudere. ‘Toen ik gevraagd werd voor Noorderbreedte om mee te doen aan deze rubriek, dacht ik dat is leuk, maar toen ik vervolgens ging na denken, kwam ik in gewetensnood. Het is verschrikkelijk lastig en tevens zo voorspelbaar wat je zou kunnen kiezen.’ Maar na lang nadenken kwam Timmermans vrij gedecideerd met zijn keuze: het Landbouwcentrum aan de Tesselschadestraat 7 in Leeuwarden. ‘Het is niet zo dat dat gebouw voor mij altijd al op nummer één stond. Naast het vernieuwde Fries Museum van Gunnar Daan, het Woudagemaal in Lemmer, het Anthonie Gasthuis in Leeuwarden en anderen rees dit gebouw er langzaam bovenuit.’

Sober en helder gebouw
Ab Timmermmans rijdt regelmatig door de Tessel…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.