Duidelijke overgangen tussen stad en platteland zijn waardevol. Aan de noordkant van de stad worden enkele honderden nieuwe woningen gepland in de Bullepolder, juist daar waar het gebied tussen de stad en het dorpje Lekkum nog een waardevolle open ruimte vormt en een buffer voor het natuurgebied de Groote Wielen.

De Bullepolder ligt direct ten noordoosten van Leeuwarden. Ze vormt een onderdeel van het lage Miedengebied, dat zich dwars door Friesland slingert van zuidwestelijke naar noordoostelijke hoek en dat gekenmerkt wordt door een verkavelingsvorm die het midden houdt tussen een strook- en een blokverkaveling. Op dit overgangsgebied van laagveen naar knipklei ontstonden door veenafgraving kaarsrechte kavels die vanwege de wateroverlast door de ontginning van het veen te nat werden. Daarom verdeelden boeren de lange stroken vaak met sloten in blokken. Centraal in de polder staat de Bullemolen die daarnaar toe is gebracht vanuit de Tietjerksterpolder, maar wonderwel in dit open en lege landschap past. De polder wordt aan de oostkant begrensd door het watertje de Murk of Ouddeel, en aan de noor…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden