De veranderende verhoudingen tussen Stad en Ommeland geven alle aanleiding om het idee van de compacte stad een nieuwe inhoud te geven. Om nieuwe ontwikkelingen zoals de ecologische hoofdstructuur, de uitbreidingen van de dorpen, de toenemende behoefte aan recreatiegebied, de mogelijkheid voor bedrijfsvestiging en de nieuwe woningbouwlocaties voor de stad een plaats te geven, is om te beginnen een structuur nodig. Het plan voor het Woldmeer, tussen Groningen en Slochteren, biedt een structuur waarin allerlei ontwikkelingen een plaats kunnen krijgen en geeft leven aan Oost-Groningen. Zie voor meer informatie over het plan voor de aanleg van het Woldmeer de website www.archined.nl/woldmeer . Surfen op het Woldmeer kan daardoor nu al.

Het Woldmeer kan een belangrijke schakel worden in de ecologische hoofdstructuur, wetland tussen de Drentse zandgronden en het Waddenzeemilieu, maar ook meer dan dat. Ecologische hoofdstructuur betekent vaak: het naast elkaar realiseren van wetenschappelijk verantwoorde natuurdoeltypen. Dit leidt tot een landschap dat in niets lijkt op het Nederlandse cultuurlandschap, en alleen bewoonbaar is voor dieren die vaak nooit eerder in het gebied voorkwamen. Het Woldmeer biedt meer dan natuur: in en om het meer voelt niet alleen de ringslang, maar ook de mens zich thuis. Vanuit de stad is het Woldmeer op de fiets binnen een kwartier bereikbaar. Niet alleen ecologie, maar een ontwerp dat past in de structuur van het landschap, met alle mogelijkheden voor recreatie. Het ontwerp voor het Woldmeer…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.