In dit opiniërende artikel worden voor het thema bouwen en wonen de trends en problemen in kaart gebracht en tevens suggesties gedaan voor beleid. Het is een samenvatting van een verkenning t.b.v. het nieuwe provinciale omgevingsplan van de provincie Groningen. Ir. H.J.M. Hanssen is werkzaam bij de provincie Groningen als projectleider van de nota Bouwen en Wonen.

Vraag naar woonkwaliteit
De welvaart en mobiliteit van huishoudens neemt alsmaar toe. Ook is er een groeiende kwaliteitsvraag naar ruimte, zowel in de woning zelf als ook in de woonomgeving. De behoefte aan rustige, veilige woonmilieu’s met een eigen identiteit en sociale coherentie groeit. Daar komt nog bij dat in de Groningse context van kleine afstanden en goede verbindingen het stadsrand-woonmilieu behoorlijke concurrentie ondervindt van het suburbane milieu. Een en ander leidt tot een grote vraag naar suburbaan en landelijk wonen. Uit landelijk onderzoek blijkt dat slechts circa 20% van de toekomstige uitbreidingsvraag heeft betrekking op echt stedelijk wonen: dat wil zeggen wonen op loopafstand van de binnenstad.

Vernieuwingsopgave
De grote vraag naar landelijk/suburbaan wonen …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.