In het Natuurmuseum Groningen is vanaf 1 juni 1999 de tentoonstelling Grond onder de voeten te zien. De tentoonstelling gaat over bodemdaling en aardschokken in Noord-Nederland als gevolg van de gas- en zoutwinning in de noordelijke provincies Drenthe, Groningen, Friesland en Noord-Holland. Centraal staat de invloed van die winningen op het landschap en op de mens. De auteur is de samensteller van de tentoonstelling.

Het landschap verandert voortdurend; dat is een vast gegeven. Belangrijk is de vraag waardoor die veranderingen komen. Hoe snel gaat het allemaal en wat betekent het voor mensen? Menselijk ingrijpen in het landschap kan voor een schokeffect zorgen. Voordat je het weet is het landschap van je jeugd achter je rug verdwenen. Veel langzamer gaan natuurlijke processen. De belangrijkste en blijvende invloed van de gas- en zoutwinning op het landschap is de (langzame) bodemdaling. En die hangt weer nauw samen met de waterhuishouding. Water is in het laaggelegen Nederland een bepalende factor. Het heeft invloed op het landschap en de natuur. Planten zijn afhankelijk van water; zij houden van drassig of staan liever met de voeten wat droger. In Langelo (Drenthe) is door de aanleg van de ondergro…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.