Het Nederlands Vormgevingsinstituut is tegelijk een denktank en een productiebedrijf waarin kennis wordt verzameld over nieuwe manieren waarop vormgeving kan bijdragen aan de economische en culturele kwaliteit van de maatschappij. Het Instituut is een onafhankelijk stichting en ontwikkelt sinds 1993 toekomstscenario's en zet onderzoeksprojecten op om deze scenario's te testen.

Publiek Domein is het programma van activiteiten waarmee het Vormgevingsinstituut zich richt op de beïnvloeding van het beleid van overheden. Met adviezen en voorbeeldprojecten op de terreinen van de interactieve vormgeving, de inrichting van de openbare ruimte, de rol van vormgeving bij communicatie worden overheden attent gemaakt op de mogelijkheid om vormgeving in te brengen als integraal onderdeel van de locale strategie ten aanzien van de openbare ruimte, de economische ontwikkeling, de communicatie, het milieu- of cultuurbeleid. In lezingen, conferenties en door middel van publicaties worden kennis en inzichten verspreid.

Op welke wijze kan de discipline vormgeving een rol spelen bij herinrichting van een recreatiestrandje? Kan de discipline vormgeving een dienst bewijzen wannee…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.