Er is een kloosterpad in het oosten van Friesland herontdekt. Het vormt een route langs sporen van middeleeuwse vroomheid. Authentieke paden vol verhalen, door landschappen die uitnodigen tot overpeinzingen. Samen met Peter Karstkarel stuitte de auteur, tijdens onderzoek in opdracht van Stichting Kultuer en Toerisme yn Fryslân voor het Cultuurtoeristisch Actieprogramma Dantumadeel, op een middeleeuwse oorkonde. Deze handelt over een kloosterpad door de huidige gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel, Tytsjerksteradiel en Smallingerland. Dit kloosterpad heeft inmiddels, met medewerking van de betrokken gemeenten, als waardige cultuurtoeristische route gestalte gekregen.

In 1453 sloten verscheidene wereldlijke en geestelijke gezagsdragers een akkoord om kooplieden een veilige reis langs een aantal kloosters in het oosten van Friesland te garanderen. Dit kloosterpad had in het noorden twee takken die in Damwoude samenkomen; de westelijke tak begint bij het voormalige klooster Klaarkamp ten noorden van Rinsumageest, en de oostelijke op de plaats van de vroegere abdij van Dokkum. Vervolgens loopt het pad naar het zuiden, via het Barraconvent van Burgum naar het klooster van Smalle Ee bij Drachten. Het is een middeleeuwse route, met een lengte van ruim veertig kilometer, die in het midden van de vijftiende eeuw verbeterd werd.

Veilig in onherbergzaam veengebied
In de woelige vijftiende eeuw bestreden Schieringers en Vetkopers elkaar voortdurend. Veilige …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.