In Noorderbreedte 1999-2 verscheen een artikel over de grondwaterwinning in de Breevenen, een deel van het Hunzedal. Het artikel was geschreven door een aantal leden van de Milieugroep Aa en Hunze. Hieronder een reactie op dit artikel door een medewerker van de Waterleiding Maatschappij Drenthe.

Oppervlaktewater of grondwater als bron? Dit is een altijd terugkerend dilemma binnen de drinkwatersector. In Drenthe verkeren we in de gelukkige situatie dat we voor onze 180.000 huishoudens in principe beschikken over de kwalitatief meest betrouwbare bron, diep grondwater. Dit houdt wel in dat het belangrijkste bezwaar tegen grondwaterwinning – verdroging van natuurgebieden – doelbewust moet worden tegengegaan. Daarom zet de Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) oppervlakte- en afvalwater in voor minder hoogwaardige toepassingen (zie kader Ander water) en gaat ze over tot capaciteitsvermindering (Assen en Gasselte) of zelfs sluiting (Zuidlaren) van winningen in verdrogingsgevoelige gebieden.

Om in de toekomst toch over voldoende wincapaciteit te beschikken, wees de Provincie Drent…