Op de overgang van de begroeide duinen en de uitgestrekte strandvlakte van de Vliehors bevindt zich een niet alledaags landschap: de Kroon's Polders.

Aanvankelijk verscheen er een zoute vegetatie, die zich langzamerhand ontwikkelde tot een zoetere. Tot aan de jaren dertig groeide op de stuifdijken vooral helm; daarna verscheen er duindoorn. In de eerste twee polders is de invloed van het zoete kwelwater uit de duinen goed zichtbaar aan de vegetatie. In de derde en vierde Kroon’s Polder is dat alleen het geval aan noordwestkant, rechtsonder op de foto.
In de winter en het voorjaar staan grote delen van de polders onder water. De hogere delen vormen een ideaal broedgebied voor vogels. De Kroon’s Polders zijn nu een natuurreservaat, beheerd door Staatsbosbeheer.
In de polders werd aanvankelijk vee geweid door de boer die op het nabijgelegen Posthuis woonde.

Ontpolderen
In de jaren negentig ontstond het idee om in de derde en vierde po…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.