Op de overgang van de begroeide duinen en de uitgestrekte strandvlakte van de Vliehors bevindt zich een niet alledaags landschap: de Kroon's Polders.

Aanvankelijk verscheen er een zoute vegetatie, die zich langzamerhand ontwikkelde tot een zoetere. Tot aan de jaren dertig groeide op de stuifdijken vooral helm; daarna verscheen er duindoorn. In de eerste twee polders is de invloed van het zoete kwelwater uit de duinen goed zichtbaar aan de vegetatie. In de derde en vierde Kroon’s Polder is dat alleen het geval aan noordwestkant, rechtsonder op de foto.
In de winter en het voorjaar staan grote delen van de polders onder water. De hogere delen vormen een ideaal broedgebied voor vogels. De Kroon’s Polders zijn nu een natuurreservaat, beheerd door Staatsbosbeheer.
In de polders werd aanvankelijk vee geweid door de boer die op het nabijgelegen Posthuis woonde.

Ontpolderen

In de jaren negentig ontstond het idee om in de derde en vierde polder weer zout water in te laten, waardoor er een fraaie overgang zou ontstaan van zout naar zoet waar bijzondere plant- en diersoorten zich zouden kunnen ontwikkelen.
Om dit plan te realiseren, heeft men niet de gehele dijk weggehaald, maar gekozen voor het typisch Hollandse ontpoldermodel, namelijk een opening in de dijk van de derde Kroon’s Polder met een bruggetje eroverheen. De opening is duidelijk zichtbaar aan het eind van die derde polder. Tevens is er een opening gemaakt tussen de derde en de vierde polder om ook de laatste van zeewater te voorzien.
De verwachting is dat deze twee polders begroeid zullen raken met kwelderplanten.

Wandeling

Aan de bovenkant van de foto ligt het Posthuiswad bij hoogwater gefotografeerd. Als bezoeker van het eiland kunt u rond de Kroon’s Polders lopen over het dijkje waar ook het bruggetje ligt. Tijdens deze wandeling heeft u een prachtig gezicht op dit bijzondere aangelegde stukje waddengebied.