In de reeks over de mooiste gebouwen van Noord-Nederland, financieel mogelijk gemaakt door architectenbureau Holvast en Van Woerden, is deze vraag voorgelegd aan architectuurhistoricus Dr. Marijke Martin, die als universitair docent verbonden is aan de RUG.

Marijke Martin heeft gekozen voor een gebouw dat eigenlijk geen gebouw is, dat wil zeggen het is niet goed zichtbaar, omdat het zich grotendeels onder de grond bevindt: de nieuwe parkeergarage onder de Ossenmarkt in Groningen, naar ontwerp van OLGA-Architecten. ‘Ik heb niet voor dit ontwerp gekozen om het gebouw an sich, dat typologisch en in haar materiaal-technische uitvoering overigens de moeite waard is, maar om het belang dat eruit spreekt van de infrastructuur en aanverwante ingrepen in het (stedelijke) landschap als een bij uitstek culturele opgave.’

Romantische huiselijkheid
‘Die opvatting is essentieel, zeker gezien tegen de achtergrond van twee opvallende tendensen die je op dit moment in Nederland ziet: het private domein van de woning staat daarbij in toenemende mate tegen…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.