Het verhaal van Groningen is een populair geschreven samenvatting van de kennis die wij hebben van de geschiedenis van de provincie. Auteur en redactie hebben hun best gedaan de aandacht van de lezer te trekken en vast te houden met een afwisselende tekst: het doorlopende geschiedverhaal, maar ook vele wetenswaardigheden, volksverhalen en gebeurtenissen. De vele illustraties maken het geheel plezierig leesbaar.
Achter het boek gaat een filosofie schuil, of eigenlijk meerdere. De eerste is dat eens in de 25 jaar de recent verworven kennis over de geschiedenis van een gebied samengevat en gericht op een breed, geïnteresseerd publiek gepresenteerd moet worden. Het wetenschappelijke Historie van Groningen, stad en land, onder redactie van de onlangs overleden oud-rijksarchivaris Formsma, dateert uit 1974. Sindsdien is er veel onderzoek uitgevoerd en gepubliceerd, door wetenschappers, maar ook – en misschien wel meer – door amateurs. Al die kennis zit echter verstopt in tijdschriftartikelen, wetenschappelijke studies of monografieën. En wie heeft daar dan nog het overzicht over?

Regionale identiteit
De tweede filosofie is van meer politiek-ideële aard. Bekend mag worden verondersteld dat de regionale identiteit in Nederland onder grote druk staat. Verstedelijking, schaalvergroting, mobiliteitsdruk en functieverschuivingen hebben een sterk verschralende werking. Juist op het moment dat er weer respect komt voor het regionale karakter, vindt er een sterke erosie plaats. Een boek over de eigen, regionale geschiedenis kan bijdragen de paradox op te lossen tussen potentieel aanwezige regionale diversiteit en landelijke verschraling. Wat maakt Groningen Gronings? Waaraan ontleent de provincie haar identiteit?

Jan de Vries, Het verhaal van Groningen, Uitg. REGIO-PRojekt, Groningen, 1999, ( 39,95 gulden) ISBN 90 5028 096-X.