Dit voorjaar verscheen Het verhaal van Groningen, geschreven door de historicus Jan de Vries. De eerste reacties op het boek wijzen erop dat het in een behoefte voorziet. Maar het past ook uitstekend in een trend om de regionale identiteit te versterken.

Het verhaal van Groningen is een populair geschreven samenvatting van de kennis die wij hebben van de geschiedenis van de provincie. Auteur en redactie hebben hun best gedaan de aandacht van de lezer te trekken en vast te houden met een afwisselende tekst: het doorlopende geschiedverhaal, maar ook vele wetenswaardigheden, volksverhalen en gebeurtenissen. De vele illustraties maken het geheel plezierig leesbaar.
Achter het boek gaat een filosofie schuil, of eigenlijk meerdere. De eerste is dat eens in de 25 jaar de recent verworven kennis over de geschiedenis van een gebied samengevat en gericht op een breed, geïnteresseerd publiek gepresenteerd moet worden. Het wetenschappelijke Historie van Groningen, stad en land, onder redactie van de onlangs overleden oud-rijksarchivaris Formsma, da…