In het gebied tussen de stad Groningen en Winsum duikt overal de oude structuur van wegen, dijken en waterlopen op als sporen uit een rijk verleden. Wat echter slechts weinigen weten, is dat 'Oldenzijl', de voorganger van Schaphalsterzijl, gelegen ten westen van Winsum, in deze geschiedenis ooit ook een belangrijke rol gespeeld heeft.

Van oudsher ligt Oldenzijl aan de kleiweg van Bellingeweer naar Schilligeham. Deze weg is ontstaan nadat in 1325 op Schilligeham een kloostervoorwerk werd gesticht door monniken van het klooster Aduard, enkele boerderijen binnen een omwalling. Tot ver in de negentiende eeuw heeft deze weg de ontsluiting gevormd voor Schilligeham en de landerijen langs deze weg. In 1866 kwam er echter een kortere route tot stand. Ongeveer 350 meter ten noorden van Oldenzijl kreeg de Schillingehamsterweg een rechtstreekse verbinding met Winsum, waardoor het gedeelte van de weg ten zuiden van Oldenzijl zijn ontsluitingsfunctie grotendeels kwijtraakte.
[kaart uit historische atlas van Meindert]

Waterbeheersing
Delen van het gebied ten westen van Winsum waren al in cultuur gebracht vanaf vóór het jaar 1000…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden