In het open klei-op-veengebied ten zuiden van de snelweg Groningen-Drachten aan de boorden van het Leekstermeer liggen de Lettelberter Petten als een markant besloten verbost element.

De Lettelberter Petten zijn ontstaan doordat men omstreeks de eeuwwisseling behoefte had aan brandstof: het veen. Het veen heeft zich hier omstreeks 2000 jaar voor Christus gevormd.
Duizenden jaren daarvoor begon het landijs te smelten, waardoor zowel de zeespiegel als het grondwaterpeil stegen. Daardoor stagneerde de afwatering van het Drents plateau op de grens met het waddengebied, waardoor veenvorming kon plaatsvinden. In perioden van forse overstromingen vanuit de zee werd een aantal malen klei afgezet over het veen; na het terugtrekken van de zee breidde het veen zich weer over de kleilaag uit. Zo ontstond het voor het noorden van ons land typerende kleiige veen dat ook in de Lettelberter Petten wordt aangetroffen.

Vervening
Verschillende eigenaren begonnen vanaf ca. 1900 hun pe…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.