De provincie Groningen heeft onder het motto Kom maar op... voor de toekomst van Groningen vorig jaar de bevolking een aantal keuzes voorgelegd. Keuzes over de door de mensen zelf gewenste ontwikkelingsrichting van onderwerpen als wonen, werken, mobiliteit en voor een aantal gebieden zoals Lauwersland en de Veenkoloniën. In deze Noorderbreedte geeft Hans van Hilten alvast een voorzet voor het gebied Noord-Groningen.

Noord-Groningen: boeren temidden van wierden en dijken en met een wijde blik. Dat is het dominante beeld in dit gebied en dat zal de komende tijd ook zo blijven. Het is echter de vraag of kiezen voor een primair landbouwkundige ontwikkeling voldoende is. Ik vind dat niet. Economisch kan het gebied niet alleen op de landbouw draaien, en voor behoud van de leefbaarheid is er ook meer nodig. Anders vergrijst het gebied te sterk en heeft het jonge mensen te weinig te bieden om hier te blijven of komen wonen. Het gebied zou beter kunnen kiezen voor een daadwerkelijke ‘golden raand’, een ontwikkeling tot een hoogwaardig woon- en leefgebied in een aantrekkelijk landschap met een duurzame landbouw als beeldbepalende grondgebruiker (zie kaart). Kiezen voor deze ontwikkelingsrichting heeft voor d…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.