In het basisonderwijs - en niet alleen daar - is gedurende de laatste jaren de belangstelling voor de cultuur, de geschiedenis en het landschap van de directe woon- en leefomgeving fors toegenomen. Dit vindt zijn neerslag in de kerndoelen van de vakken aardrijkskunde en geschiedenis waarin de behandeling van de eigen regio expliciet wordt geformuleerd. Des te verbazender is het dat er tot voor kort in de bestaande methoden amper aandacht aan dit onderwerp is besteed.

Tot voor kort. Want onlangs verscheen het schoolboek Het landschap waarin je leeft, een lees- en werkboek voor de groepen 6 en 7. In negen lessen komen de karakteristieke Noord-Nederlandse landschappen uitgebreid aan bod. Elke les bestaat uit een spannend verhaal waarin kinderen de hoofdrol spelen. De lezers maken zodoende als vanzelf kennis met de zand-, veen-, klei-, en waddengebieden. In de verwerkingsopdrachten wordt dieper ingegaan op de specifieke kenmerken van deze landschapstypen. De leerlingen worden gestimuleerd goed om zich heen te kijken en leren historische structuren in het huidige landschap te ontdekken.
Bij het boek behoren vier fullcolour aquarellen van 70 x 100 cm, die informatief en decoratief de typerende elementen van de behandelde landschapstypen (wad, klei, veen e…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden