In het basisonderwijs - en niet alleen daar - is gedurende de laatste jaren de belangstelling voor de cultuur, de geschiedenis en het landschap van de directe woon- en leefomgeving fors toegenomen. Dit vindt zijn neerslag in de kerndoelen van de vakken aardrijkskunde en geschiedenis waarin de behandeling van de eigen regio expliciet wordt geformuleerd. Des te verbazender is het dat er tot voor kort in de bestaande methoden amper aandacht aan dit onderwerp is besteed.

Tot voor kort. Want onlangs verscheen het schoolboek Het landschap waarin je leeft, een lees- en werkboek voor de groepen 6 en 7. In negen lessen komen de karakteristieke Noord-Nederlandse landschappen uitgebreid aan bod. Elke les bestaat uit een spannend verhaal waarin kinderen de hoofdrol spelen. De lezers maken zodoende als vanzelf kennis met de zand-, veen-, klei-, en waddengebieden. In de verwerkingsopdrachten wordt dieper ingegaan op de specifieke kenmerken van deze landschapstypen. De leerlingen worden gestimuleerd goed om zich heen te kijken en leren historische structuren in het huidige landschap te ontdekken.
Bij het boek behoren vier fullcolour aquarellen van 70 x 100 cm, die informatief en decoratief de typerende elementen van de behandelde landschapstypen (wad, klei, veen en zand) verbeelden. Een didactische handleiding geeft achtergrondinformatie en uitgebreide toelichtingen bij alle verwerkingsopdrachten.
Teksten: Bertus Boivin, didactische uitwerking: Merel Niekus, aquarellen: Henny Vels-Lok. Het landschap waarin je leeft is een uitgave van REGIO-PRojekt Uitgevers, Groningen.

Gekke plekken, een Noorderbreedte-project

Ergens in het Noord-Nederlandse landschap ligt een verlaten en door wilgenstruiken en berenklauw overwoekerde ruïne, een prachtige speelplek voor een groepje van vier kinderen, die elkaar hier elke dag ontmoeten. Hoe zag deze plek er vroeger uit en wat gebeurde er in het gebouw? Waarom werd het verlaten? Welke plannen hebben een architect, een actievoerster, een burgemeester en een projectontwikkelaar bedacht voor deze gekke plek en hoe verandert het landschap als ze hun zin zouden krijgen? En wat ten slotte willen de kinderen? Gaat het hen om het behoud van hun speelplek of vinden ze een van de andere opties belangrijker?
Het antwoord op deze vragen is te vinden in Gekke plekken, een videofilm van ruim vijftien minuten die deze geheimzinnige locatie in haar vroegere, huidige en in diverse toekomstige verschijningsvormen in beeld brengt.
De film richt zich op dezelfde leeftijdsgroep als het schoolboek. Hij is niet alleen prachtig om naar te kijken, maar nodigt tevens uit tot nadenken over het verhaal achter een plek en de omgeving. Bovendien zet hij aan tot kritisch luisteren naar de gevoerde argumentatie. Is deze werkelijk overtuigend of zijn het louter mooie woorden waarin bepaalde belangen worden verpakt?
Script: Bertus Boivin, naar een idee van Hans Peerbolte; realisatie: MEDIA-Gn; acteurs: Ton Rohde, Carla Alma, Pim Benus, Ed Haaksman en Feike van Kammen.

Het landschap waarin je leeft en Gekke plekken zijn een project van Stichting NOORD XXI, een samenwerkingsverband tussen Stichting Noorderbreedte, Stichting Historisch Onderzoek en Beleid, Eo Wijers Stichting en RuG.
Het schoolboek (incl. handleiding) en de film zijn te bestellen voor ? 17,50. Samen kosten ze ? 30,-. De schoolplaten kosten ? 12,50 per stuk of ? 40,- per set van vier. Informatie: Regio-PRojekt, Damsterkade 5, 9711 SE Groningen, tel. 050-3171400.

Trefwoorden