Steeds meer wordt de vormgeving van het landelijk bouwen losgemaakt van het omringende landschap en de bestaande bebouwing. Er is sprake van vervlakking op stedenbouwkundig en architectonisch gebied. De nieuwbouw verschraalt; dit proces wordt ook wel verschimmeling genoemd. Provinciale Staten van Groningen concludeerden dan ook dat dit proces moet worden afgeremd en omgebogen.

Inzet van de campagne over Landschappelijk Bouwen is de bewustwording voor dit thema bij een brede laag van de bevolking. Doel is meer draagvlak te creëren bij de plattelandsbevolking voor bouwplannen met meer kwaliteit. Tijdens de discussieavonden in de dorpen komt onder professionele leiding en goed voorbereid de kwaliteit van het bouwen in het landelijk gebied aan de orde. De resultaten van de avonden worden vastgelegd in een werkboek dat gebruikt kan worden door dorpsverenigingen en overheden. Ook is een lespakket opgenomen bestaande uit een video en schriftelijk materiaal dat voor het voortgezet onderwijs is ontwikkeld. Jongeren zijn actief betrokken bij het maken van dit lespakket.

Dorpse benadering
Al in 1996 heeft de Vereniging Kleine Dorpen Groningen (VKDG) bij haar leden (do…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.