Stania-state, Verhildersum, Lauswolt, Nienoord, Oldengaerde. De namen van historische landgoederen in het Noorden hebben een vertrouwde klank en roepen beelden op van een statig huis, een brede gracht, een oprijlaan, monumentale bomen, een klassiek vormgegeven tuin. De landgoederen en buitenplaatsen die in de 17e en 18e eeuw gesticht werden stralen welvaart uit, goed smaak en een weelderige levensstijl. Genotzucht ook.

De Nederlandse overheid probeert vanaf 1993 met verschillende middelen (subsidies, belastingvoordelen en deskundig advies) het stichten van nieuwe landgoederen te stimuleren. De historische landgoederen worden om een aantal redenen zeer gewaardeerd. Ze kenmerken zich door een markant gebouw, omgeven door moes- en siertuinen, een park, bos, wei- en bouwland. Het veelzijdige geheel, de karakteristieke stijl van gebouwen, tuinen en parken, heeft een cultuurhistorische waarde. De bijbehorende bossen en parken zijn in veel gevallen landschappelijk en ecologisch belangrijk. De landschappelijke waarde kan bestaan uit de toevoeging van bos en waterpartijen aan een landschap dat voornamelijk bestaat uit weidegrond. De ecologische waarde uit het voorkomen van bepaalde planten en dieren en het fun…

Trefwoorden