Een vleermuis is een vleermuis, zult u denken, maar we hebben in Noord-Nederland toch tien verschillende soorten. De laatvlieger en de rosse vleermuis zijn de grootsten, in spanwijdte vergelijkbaar met een kleine spreeuw.

De vleermuis die waarschijnlijk ook bij u in de straat vliegt, is de dwergvleermuis. Deze komt vroeg te voorschijn, de laatvlieger komt meestal pas een half uur na zonsondergang te voorschijn. Toch is de kans groot dat u hem wel eens gezien heeft, jagend op insecten bij het licht van een lantaarnpaal. Hij heeft een trage vleugelslag en wordt wel eens met een uil vergeleken.
Laatvliegers vangen veel kevers, nachtvlinders (motjes) en muggen, die ze vinden door echolocatie: ze stoten met wijd open mond een geluid uit, dat wordt teruggekaatst. Alle verhalen dat vleermuizen in je haar zouden kunnen vliegen zijn onzin: een vleermuis weet wat er in de omgeving staat en zal voldoende afstand houden.

Rabies
Er is wel een andere reden om voorzichtig te zijn: onder vleermuizen komt rabies voor. …

Trefwoorden