Zou het niet mooi zijn om één plan te hebben voor de fysieke omgeving van de gehele provincie? Deze vraag stelden Gedeputeerde Staten van Drenthe zich halverwege het jaar 1996. Zij besloten te onderzoeken of het mogelijk zou zijn om het streekplan, het waterhuishoudingsplan en het provinciaal milieubeleidsplan af te schaffen en te vervangen door één allesomvattend provinciaal omgevingsplan. Het bleek mogelijk te zijn, en nu, drie jaar later, is Drenthe de eerste provincie die werkt met één geïntegreerd plan voor ruimtelijke ordening, waterhuishouding, milieu, verkeer en vervoer: het Provinciaal Omgevingsplan (POP).

Minister Jan Pronk van VROM kreeg begin dit jaar in het Drents Museum het eerste exemplaar van het POP uit handen van Commissaris van de Koningin Relus ter Beek. De Drentse commissaris noemde bij deze gelegenheid de combinatie van rust en ruimte enerzijds en dynamiek anderzijds het belangrijkste kapitaal van Drenthe. ‘Deze combinatie levert een voortreffelijk woon-, werk- en leefklimaat op, en dat is iets waar we heel zuinig op moeten zijn. Het POP zie ik als de verzekering van dit Drentse kapitaal. Het is een plan dat aan de ene kant zorgt voor behoud van het goede, maar aan de andere kant voldoende ruimte biedt om hier prettig te blijven wonen en werken’, aldus Ter Beek. Het POP moet ervoor zorgen dat de komende jaren het gezicht van Drenthe behouden blijft. De groei van Drenthe zal h…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.