Begin volgend jaar gaat achter de zeedijk ten noorden van Harlingen de schop de grond in voor vergroting van de Industriehaven. Als er daarna weer een uitbreiding komt, moet deze buitendijks plaatsvinden, in de Waddenzee. Dat vindt burgemeester Chris Arlman van de havenstad. Een gedachte die de natuurbescherming hem echter niet in dank afneemt, aldus journalist en oud-Noorderbreedteredacteur Van der Wal.

Na veel tegenstand uit de bevolking opende de toenmalige minister van Economische Zaken Gijs van Aardenne in 1978 de huidige, 45 hectare metende Industriehaven. De aanleg ging ten koste van het agrarische gebied rond het Skieppedykje, een destijds populaire wandelzone met een traditionele verkaveling en veel historische elementen als boerderijen, tuinderijen en een eendenkooi. De tegenstanders voerden ook economische argumenten tegen de haven aan. Deze zou overbodig zijn vanwege het overschot aan bedrijventerreinen in het Noorden. Menigeen was dan ook sceptisch over de komst van industrie. Niettemin vestigde zich er binnen enkele jaren een aantal grote bedrijven die aan tientallen mensen werk bieden. De ligging aan de rand van de Waddenzee met de bijbehorende beschermende regelgeving sl…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.