Het Kadaster toont zich tegenwoordig graag aan de buitenwereld; het bedrijf is verzelfstandigd en is bezig met een cultuuromslag van een dienst die bepaalt wat klanten nodig hebben, naar een dienst die levert wat afnemers willen hebben. Vier jaar heeft de operatie geduurd, maar 'nu is de verzelfstandiging van het Kadaster geslaagd', zo luidt het evaluatierapport.

Directeur Sieb Dijkstra van regio Noord (Groningen, Drenthe, Friesland) is tevreden over de verzelfstandiging. Uitvoerig vertelt hij over ‘zijn’ dienst. We praten met hem en met de districtsmanager Landinrichting Drenthe/Groningen, Henk Kampman. Er zijn zes regiodirecties, waar alle activiteiten van het Kadaster zijn ondergebracht; voor de noordelijke drie provincies is dat dus directie Noord. Voor de landinrichting is sinds een jaar een aparte directie opgericht, omdat deze werkzaamheden steeds meer specialisatie vereisen. De directie Landinrichting voor Groningen en Drenthe zit in Assen, voor Friesland in Leeuwarden. Dijkstra legt uit: ‘De basis van de activiteiten van het Kadaster ligt bij het registreren van alle eigendomsveranderingen en hypotheken uit respectievelijk transportakte…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.